ACT BG website

Банер
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Контрол на достъп | Описание

Е-поща Печат PDF

Общо описание

Системата за контрол на достъпа и работното време "ГЕЙТ 2000" дава възможност за управление на достъпа до входове и помещения в сгради с различно предназначение, пешеходни и транспортни портали и др. Наред с това системата предоставя възможности за точно отчитане на работното време на персонала независимо от работното място и график. Системата използва идентификатори с безконтактно дистанционно четене (RFID радиочестотни карти). Отпечатването на лого, снимка, име и други данни превръщат картата в идентификатор и за физическата охрана на обекта.

Възможности

"ГЕЙТ 2000" е резултат на петнадесетгодишен труд и опит, които ни дават основание да кажем, че сме достигнали максимално изискванията, които се предявяват към системите за контрол на достъпа и работно време. Конфигурирането й е в зависимост от изискванията на ползвателите и спецификите на обектите. При необходимост тя може лесно да се разширява или променя, без да са необходими допълнителни усилия от страна на клиентите. Основните качества, които я характеризират са:   

 • модулност на хардуера и софтуера
 • гъвкавост при реализиране на различните конфигурация
 • лесна разширяемост и реконфигуриране
 • лесна настройка на параметрите на работното време
 • интуитивен интерфейс на български език
 • йерархичност с различни нива на достъп до системата и работата с нея
 • използване на безконтактни карти
 • независимост от прекъсванията на електрическото захранване (резервираност)
 • централизирана база данни
 • продължаване на работата след отпадане на връзката със сървъра (автономност)
 • управление и настройка от неограничен брой компютри
 • управление на всички видове входно-изходни изпълнителни устройства
 • ниска цена.

Системата използва интуитивен визуален графичен интерфейс, познат от стандартните продукти на Windows и това я прави бърза за усвояване и лесна при работа. Има разработени версии на български и английски език, но при желание от клиента може да се добави и друг език. На управленския персонал се предоставя информация във вид на различни справки за присъствията, закъсненията, отсъствията от работа по различни причини (командировки, отпуски, болнични, самоотлъчки и др.). На базата на тази информация, висшето мениджърско ръководство може да взема правилни решения при управлението на работната сила.

Продължение...