За нас

Печат

Фирма "АКТ БГ" ООД е създадена в началото на 1997г. като 100% частна фирма с предмет на дейност:

През изминалите четиринадесет години фирма "АКТ БГ" ООД  е доказала своя професионализъм. Той се постига с постоянно обогатяване на знанията и уменията в съответствие с водещите технологии.

Фирма "АКТ БГ" ООД  разполага с офис, търговски и технически център, разположен в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" 15А офис.8 и сервизни автомобили за обслужване на клиентите на място. Дейностите, свързани с проектирането, разработката, производството и сервиза на изделия са обезпечени с необходимите програмни продукти и технически средства. Поддържат се складови наличности за своевременното обслужване на клиентски поръчки и покриването на гаранционните задължения на фирмата.