Разработка на нестандартни апаратно-програмни системи

Печат

В своята четиринадесетгодишна история "АКТ БГ" ООД  е доказала, че може да проектира, произвежда и внедрява изделия, които решават проблеми и задачи, свързани с конкретни изисквания на клиентите. Някои от нашите изделия бяха и пионери в своята област. Ние произвеждаме:

През годините друг наш продукт - Многоканалните (4-, 8-, 16- и 32-канални) RS232C комуникационни контролери, бяха познати на колегите от цяла България. Много Интернет доставчици през 90-те години на миналия век започнаха доставката на Интернет с тяхна помощ. Все още има производствени фирми, където те се използват.